tłumacz francuskiego

 

Tłumaczenia ustne

Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony do godziny, o której został zwolniony z dalszego tłumaczenia przez Klienta. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.

Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, aby miał on czas na odpowiednie przygotowanie się. Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza, Klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza.