tłumacz francuskiego

 

Tłumaczenia przysięgłe i nieuwierzytelnione


polsko-francuskie i francusko-polskie o tematyce m.in.:
 • prawniczej,
 • handlowej,
 • technicznej,
 • medycznej,
 • ekonomicznej.
 • Tłumaczenie tekstów specjalistycznych.
 • Tłumaczenie publikacji naukowych.
 • Tłumaczenie tekstów publicystycznych.
 • Tłumaczenie stron www, materiałów reklamowych i in.
 • Tłumaczenie dokumentów samochodowych.
 • Tłumaczenia wykonywane są na zlecenie instytucji,
  firm i osób prywatnych.

Nauka języka francuskiego

 • Zajęcia indywidualne i w mini-grupach,
 • Praca z młodzieżą i dorosłymi,
 • Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów potwierdzających znajomość języka francuskiego,
 • Różne poziomy i metody nauczania z naciskiem na komunikację,
 • Możliwość nauki poprzez komunikator Skype.
więcej o nauce j. francuskiego >>