tłumacz francuskiego

 

Tłumaczenia przysięgłe

Specyfika tłumaczenia przysięgłego polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym: pieczęcie, dopiski, odnośniki itp. zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych, a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Przykładami takich dokumentów są: odpisy aktów stanu cywilnego (odpis aktu urodzenia, ślubu, zgonu), dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, uprawnienia, zaświadczenia wystawiane przez urzędy, dyplomy i świadectwa szkolne. Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona jest traktowana jak cała. Dokumentem źródłowym dla tego rodzaju tłumaczeń jest oryginał. Jeżeli Klient przekazuje kopię, musi to być wyraźnie stwierdzone w opisie zawartym w tłumaczeniu przysięgłym.

Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione i specjalistyczne

W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych zwykłych (np. korespondencja prywatna) i specjalistycznych (np. teksty prawnicze, medyczne, ekonomiczne) tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych, np. prac naukowych, tłumacz korzysta z konsultacji specjalisty w danej dziedzinie. Wszystko to zmierza do podniesienia jakości tłumaczenia. Strona rozliczeniowa to 1500 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona traktowana jest jak cała.