tłumacz francuskiego

 

Cennik

Tłumaczenia przysięgłe 1 strona = 1125 znaków ze spacjami
Tłumaczenie na język polski:50,00 zł
Tłumaczenie na język francuski:55,00 zł
Tłumaczenie przysięgłe w trybie ekspresowymod +50% do +100% w zależności od rodzaju tekstu
Tłumaczenie przysięgłe specjalistyczne+ 25%
Tłumaczenia zwykłe 1 strona = 1500 znaków ze spacjami
Tłumaczenie na język polski:55,00 zł
Tłumaczenie na język francuski:65,00 zł
Tłumaczenie w trybie ekspresowym<od +50% do +100% w zależności od rodzaju tekstu
Tłumaczenie specjalistyczne+25%
Tłumaczenia ustne: 250,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza
UWAGA: Dodatkowe koszty, np. ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia, dojazdu, pokrywa zleceniodawca.
Dodatkowe usługi:
Poświadczenie odpisu pisma w języku obcym30%
Sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia50%
Sporządzenie i poświadczenie odpisu pisma w języku obcym50%
Tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym, bardzo drobnym drukiem lub z trudnej do odczytania kopii125%
Nauka języka francuskiego:
Lekcja języka francuskiego – 45 minut50 zł
Lekcja języka francuskiego – 60 minut70 zł